Lékaři jsou vnímáni jako polobozi

ANO Pacienti si nezvykli na to, že lékařství je vysoce profesionální, nesmírně důležitá, ale přeci jen služba. K jejich pocitu podřízenosti přispívá dlouhé čekání v nevzhledných čekárnách a stále poměrně častá indiskrétnost sestřiček. Mnozí lékaři dělí své klienty na takzvané „pacoše“, ke kterým se chovají odměřeně až hrubě, a na „kulichy“, své přátele a přátele přátel, kterým dávají nadstandardní péči.

NE Určité „zbožštění“ lékařů přetrvává pouze u starších lidí. Doktoři k tomu nezavdávají žádný podnět. Arogance doktora Strossmayera z Nemocnice na kraji města je dávno překonána. Lékaři vždy pacientovi vysvětlí, v čem léčba spočívá, vysvětlí mu případná rizika a nechají ho rozhodnout. Pokud je nespokojen s péčí, může si svobodně vybrat jiného lékaře. Čekací doby a omšelost řady nemocnic nejsou chybou personálu, ale toho, že ve zdravotnictví je nedostatek peněz.

Nemocnice tutlají své chyby

ANO Základním instinktem nemocnic je chybu pokud možno utajit. Lékaři jsou v tom vzájemně solidární. Chlapce Adama v pardubické nemocnici neošetřili včas, po zástavě srdce je dodnes v kómatu. Ředitelka nemocnice vyjadřuje rodině soucit, ale odmítá, že by zaměstnanci udělali chybu. Při tom dokument z cyklu Infi ltrace dokazuje jejich přinejmenším chaotické jednání.

NE V nemocnicích vždy existuje riziko omylu nebo selhání. Proto jsou všechny lékařské postupy propracovány do detailu, aby byly omyly minimalizovány. Pokud k nim dojde a někomu poškodí nenávratně zdraví, nemocnice platí odškodné. Pacienti je stále častěji žádají. Zvyšují se i požadované částky. Nemocnice tak nezřídka platí i několik milionů.

Pacienti se málo domáhají svých práv

ANO Protože jsou pacienti pasivní a strpí aroganci bílých plášťů, lékaři a nemocnice žijí v pocitu, že jim vlastně nic nehrozí. V USA se například devětadevadesát procent lékařů ve vysoce rizikových profesích v době své dráhy potká se žalobou. V nízkorizikových oborech jsou jich tři čtvrtiny. Odškodnění pacientů či pozůstalých se počítá v milionech či desítkách milionů dolarů.

NE Asertivita českých pacientů roste. Rekordní žaloba přesáhla třicet milionů korun, žalovaná nemocnice se s poškozeným dohodla raději mimosoudně. Nemocnice vědí o riziku a pojišťují se pro případy žalob obvykle na deset až dvacet milionů korun. Zákon dává lidem, kteří se cítí poškozeni, všechna práva a nelimituje částku, kterou mohou žádat.

Doktoři budují mýty o své důležitosti

ANO Hlavně díky Davidu Rathovi si lékaři vystávkovali velice slušné platy. Další příplatky berou za přesčasy. Přes to si neustále stěžují, jak jsou přetíženi. Oni i politici neustále tvrdí, že úroveň našeho zdravotnictví je špičková a pacienti jsou na tom stejně dobře jako v Německu. Bílé pláště vystupují jako kladní hrdinové ve všech sdělovacích prostředcích.

NE Platy lékařů jsou stále mnohem nižší než ve starých zemích EU, jejich práce je náročnější. Politici si uvědomují nedostatky zdravotnictví. To, že není bezproblémové, přiznal i ministr Adam Vojtěch v odpovědi rodičům Adama, který upadl do kómatu v pardubické nemocnici. Lékařská profese je vysoce vážená, není to však výsledek nějaké cílené propagandy.