Je to historická osobnost

ANO Václav Klaus bude součástí československých a českých dějin. V ekonomice se o něm bude mluvit jako o druhém Aloisi Rašínovi. Má nehynoucí zásluhu na pokojném rozdělení Československa a na úspěšné měnové odluce. Není to však jen politik. Vyniká jako ekonomický teoretik, vizionář, mimořádný diskutér a spisovatel.

NE Po sametové revoluci, na níž se nepodílel, se vyšvihl do čelných funkcí, většinou si v nich vedl neúspěšně. Rozdělení Československa se sice technicky zdařilo, ale jen za cenu porušení ústavy a základů demokracie i slušnosti. „Teoretická“ činnost Klausova se rozplynula do hlásání nacionalistických a šovinistických bludů. Jako státník pozbyl veškerého respektu, když v amnestii propustil na svobodu hospodářské kriminálníky.

Zasloužil se o přechod k trhu

ANO Před třiceti lety zdědilo revoluční Československo socialistickou ekonomiku zcela řízenou státem. Nikdo přesně nevěděl, co s tím. Václav Havel snil o účasti zaměstnanců nařízení. Valtr Komárek počítal s přechodným obdobím, kdy podniky budou řídit státní manažeři. Václav Klaus prosadil „šokový“ přechod ke kapitalismu. Díky jedinečné kuponové privatizaci máme dnes vzkvétající tržní hospodářství.

NE Klaus měl více sebevědomí než znalostí. Jeho výroky, „že o peníze jde až na prvním místě“ a o tom, že je potřeba „zhasnout“, způsobily nedozírné škody. Banky se ocitly na pokraji úpadku. Zbytečně zkrachovaly stovky podniků, jiných se zmocnili podvodníci a zločinci. Symboly privatizace se stali hochštapleři jako Kožený. Lidé přestali důvěřovat spravedlnosti nejen tržní soutěže, ale vůbec.

Řád patří k nejvyšší funkci

ANO Nejvyšší státní vyznamenání patří k výkonu prezidentské funkce. Hlava státu má v ústavním režimu zcela mimořádné postavení. Nejvýznamnější řády dostávají prezidenti a premiéři jiných zemí u příležitosti státních návštěv. Nebylo by logické, kdyby je neměl náš prezident. Logické není ani to, aby je měl jen po dobu výkonu funkce.

NE Pokud oceňujeme cizí státníky, je to jakási součást diplomatického protokolu a gesto vstřícnosti a přátelství. Doma dostávají nejdůstojnější pocty jen ti, kdo mají mimořádné zásluhy o stát. Jsou mezi nimi váleční hrdinové, lidé, kteří položili život za druhé. Dávat někomu vysoké řády „jen tak“ znamená znevažovat jejich památku.

Klaus byl dobrý prezident

ANO Jeho volba na Hrad byla logickým pokračováním jeho kariéry. Byl dlouho předsedou vlády, poté sněmovny. Měl velikou zkušenost, jasné názory a další předpoklady. Vzdělání, znalost jazyků i reprezentativní vystupování. Vrcholný úřad vykonával důstojně a v zájmu státu. To, že prosazoval své myšlenky, mu nelze vyčítat, je to přednost. Zaslouženě byl zvolen i podruhé.

NE Klaus by se nikdy nedostal na Hrad, kdyby sociální demokracie nezradila Miloše Zemana. Emisaři ODS navíc nakupovali pro Klause hlasy. Zejména v druhém období pak vystupoval vyloženě proti státním zájmům. Jeho lživá propaganda proti Evropské unii a náklonnost k Rusku poškodily zahraniční politiku. Snažil se rozšiřovat pravomoci za hranu ústavy.