Brusel nám bere samostatnost

ANO Asi sedmdesát procent zákonů, které schvaluje parlament, jsou evropské zákony, které jsou diktovány Bruselem. Když Česko do Unie vstupovalo, byla ještě spolkem suverénních států. Od té doby se změnila v superstát, který rozhoduje o všem důležitém. Silnější země, zejména Německo a Francie, mu mohou čím dál tím víc vnucovat svou vůli.

NE Evropské právo společné pro všechny země Unie se týká hospodářství. Sladění ekonomické legislativy je nutné kvůli společnému trhu a svobodě pohybu občanů i kapitálu. Česko je zcela samostatné v tom nejdůležitějším. Vypisuje vlastní daně, řídí svou armádu a policii. Nikdo mu nevnucuje žádná pravidla ani v sociální oblasti či ve školství. Země je tedy plně suverénní.

Český národ i jazyk se rozpustí

ANO Ideologové Bruselu považují ve všem národním hrozbu pro mír. Chvályhodná snaha zabránit další světové válce vedla k sociálnímu inženýrství. Všem lidem je vnucována stejná ideologie politické korektnosti. Nejde ale jen o vědomý vliv evropského ústředí. Všudypřítomná angličtina a americká kultura zatlačují národní jazyk a kulturu. V prostředí kosmopolitní EU není možné se tomu bránit.

NE Nejdůležitějším heslem Unie je jednota v rozmanitosti. Není to fráze. Evropské úřady finančně i jinak podporují například místní jídla a nápoje, ochrannou známku dostávají i krajové zvyky. Už jen to, že všechny jazyka členských států jsou v Bruselu úřední, svědčí o úctě i k těm nejmenším. Země mají všechny možnosti hájit svou řeč před anglickou expanzí jak to dělá třeba Francie nebo Maďarsko.

Členství se nám nevyplatí

ANO Častá argumentace, že členství je pro nás hospodářsky výhodné, je mylná. Země sice zatím dostává příspěvky z unijních fondů, ty však jen křiví ekonomiku, jak ukazují četné korupční aféry. Ještě horší jsou všemožné příkazy, zákazy a normy, které brání rozvoji průmyslu, zemědělství i živností. Vyspělejší státy si tak chrání svůj trh a nedovolují nám, abychom je dohnali.

NE Finanční pomoc Unie je hmatatelná všude kolem nás. Je vidět na opravených náměstích, v rekonstruovaných památkách, na dětských hřištích. Od vstupu do EU získalo Česko přes sedm set miliard korun. Pokud s nimi nedokáže zacházet, je to jen chyba našich politiků a úřadů. Česká vysoce exportní ekonomika navíc těží ze společného trhu, kam míří osmdesát procent vývozu.

Samostatnost je výhodná

ANO Velká Británie se rozhodla pro vlastní cestu ze tří důvodů. Jednak nechce dál snášet cizí diktát, jednak věří, že sama bude hospodářsky úspěšnější. Chce také regulovat, kdo se do země přestěhuje a zda tam bude moci žít a pracovat. To vše je aktuální i pro Česko. Není důvod, aby ztratilo své hospodářské vztahy, pokud vyrábí dobré zboží. A nic jiného než vzájemně obchod s Unií nepotřebuje.

NE Británie je ostrovní stát s imperiální minulostí. Je to pátá nejsilnější ekonomika světa. Má nadstandardní vztahy se Spojenými státy i se svými bývalými koloniemi. Přes to odchod z Unie ohrozil celý její politický systém i celistvost. Není pochyb o tom, že hospodářsky bude silně tratit. Pro malou zemi uprostřed Evropy by byl Czexit politickou i hospodářskou katastrofou.