Jako by se nás netýkala změna klimatu

ANO Přes polovinu Čechů si myslí, že dochází ke světové změně klimatu, vyplývá z průzkumu Masarykovy univerzity. Jen málokdo si však dokáže představit, že proti ní může bojovat v osobním životě. Ekologické organizace a studenti stávkující za klima tvrdí, že ani vláda není dost aktivní. Ekologové navrhují politikům například to, aby výrazně zvýšili výrobu energie z obnovitelných zdrojů a více v tom pomáhali rozvojovým zemím.

NE Česká republika přísně dodržuje všechny mezinárodní dohody o ochraně klimatu a evropské zákony, které se toho týkají. I mezinárodní organizace oceňují, že snižuje emise skleníkových plynů. Oproti roku 1990 se do roku 2030 sníží o 40 procent. Obnovitelné zdroje by měly tvořit více než 30 procent výroby energie. Ministerstvo životního prostředí má strategii na to, jak by se země měla změnám klimatu přizpůsobit.

Velké zemědělství ničí krajinu

ANO Jedním z hlavních viníků sucha, které ničí krajinu, je podle ekologů velké zemědělství. Nerozdělené lány plodin, jako je řepka, neudrží vodu v krajině a přispívají k erozi půdy. Zemědělci si pořizují nové stroje, obhospodařují stále větší lány. Jediným kritériem je pro ně objem výroby a zisk. Ochrana půdy je nezajímá. Vyčerpaná půda pak vodu nezadrží.

NE Velké lány polí jsou historickým dědictvím z minulého režimu. Je velice obtížné by nemožné nařizovat soukromým majitelům, co mají pěstovat. Vláda i zemědělci jsou si sami vědomi rizik. Do krajiny se vracejí remízky, které oddělují pole a pomáhají udržet vodu. Budují se tůně, obnovují se rybníky. Stát investuje do boje proti suchu desítky miliard.

Pitnou vodou se bezohledně plýtvá

ANO Média v současné době upozorňují na to, že lidé  se nenaučili s vodou hospodařit. I v době největšího sucha nedbají na hrozbu pokut a napouštějí bazény, plýtvají vodou na mytí aut. Plýtvá se i při osobní hygieně. Ještě větším problémem jsou staré vodovody. Nejsou těsné a jsou poruchové. Podle kvalifikovaných odhadů se takto ztrácí třicet procent vody.

NE Česko patří k zemím, které v rámci Evropské unie spotřebují na hlavu nejmenší množství pitné vody. Loni to bylo devadesát litrů na osobu a den. Spotřeba se přitom snižuje, na konci osmdesátých let byla dvojnásobná. Země disponuje bohatou soustavou nádrží na pitnou vodu. Problém s vodovody si vláda uvědomuje. V příštích deseti letech má na obnovu vodovodů šest miliard Kč.

Lesy odumírají a nelze je obnovit

ANO Současná kůrovcová kalamita ničí lesy. Kůrovec napadl téměř milion hektarů lesa. To je plocha, která se bude nahrazovat jen těžko. Je to důsledek toho, že v lesích rostou hlavně smrky, které jsou méně odolné. Majitelé se starali a starají jen o těžbu, neobnovují les. Zasadit deset milionů listnáčů zdaleka nestačí.

NE Česká republika je na evropské poměry mimořádně zalesněná. Lesy pokrývají více než třicet procent území. Přirozeně se samy obnovují. Podle lesů České republiky je tento přirozený růst rychlejší než úbytek. Stát navíc podporuje majitele v tom, aby vysazovali listnaté stromy a budovali vodní nádrže.