Vánoční a velikonoční zázrak

ANO Více než miliarda lidí věří, že Ježíš se narodil panenské matce. Byl počat duchovně, ne fyzicky. Když byl ukřižován, vstal třetího dne. Jeho žáci ho viděli jíst, mluvili s ním a mohli se ho dotknout. Za svého života vykonal Ježíš mnoho dalších zázraků. Měnil vodu ve víno, chodil po hladině vody, uzdravoval malomocné, slepé, hluché a chromé. Oživoval dokonce mrtvé.

NE Ježíš byl vynikající myslitel, filozof a náboženský reformátor. Musel být fascinující osobností, měl pravděpodobně léčitelské schopnosti. V době přelomu letopočtu byli ale lidé ochotni vidět „Boží ruku“ prakticky ve všem. Je pravděpodobné, že Ježíšův otec prostě přijal jeho matku za ženu, i když dítě počala s jiným. A „zmrtvýchvstání“ mohli zažít apoštolové ve zjitřených představách. Nebo si ho vymysleli.

Lze přežít vlastní smrt?

ANO Někteří lidé přežili situace, které podle fyzikálních zákonů přežít nemohli. V roce 1972 vybuchlo nad Československem jugoslávské letadlo ve výši deset tisíc metrů. Trosky se řítily volným pádem k zemi. Cestující neměli sebemenší šanci na záchranu. Přesto záchranáři našli v troskách živou dvaadvacetiletou letušku Vesnu Vulovičovou.

NE Lidské tělo je samo o sobě „zázrak“. Evoluce je vybavila mimořádnou schopností přežití. V případě Vesny Vulovičové a v mnoha podobných případech pak hraje rozhodující roli shoda okolností. Výbuch uzavřel letušku v kuchyňce, to ji zachránilo v prvním okamžiku. Před dopadem na zem pak rychlost trosek zpomalily větve vysokých stromů.

Fatimské a další zjevení

ANO Před nedávnem jsme si připomněli Čihošťský zázrak. Při kázání Josefa Toufara se několikrát pohnul třímetrový kříž. Svědků bylo asi dvacet. V říjnu roku 1917 zažilo „sluneční zázrak“ v Portugalsku na sedmdesát tisíc lidí. Ten byl navíc jedním ze série zjevení panny Marie ve Fatimě. Slunce se objevilo uprostřed deště, řítilo se k zemi a vystoupilo zpět. Podobných nevysvětlitelných jevů souvisejících s náboženstvími je zaznamenáno mnoho.

NE Lidé, kteří se účastní náboženských obřadů, mají zjitřené smysly. Přicházejí už naladěni na to, že zažijí něco mimořádného. Ve Fatimě odstartovaly řetěz zjevení tři mimořádně senzibilní děti. Kolektivní psychóza je skutečný jev a věda ho může zkoumat. Lidské smysly se dají ošálit přáním. Účastníci „zázraku“ se navíc utvrzují v tom, co zažili, a nejsou ochotni si přiznat pochyby.

Neuvěřitelné věci v dějinách

ANO Některé historické události nemají racionální vysvětlení. Známá je schopnost Adolfa Hitlera uniknout atentátu. V některých husitských a mnoha dalších bitvách porazila nepatrná menšina obrovskou většinu. Sovětské impérium se pokojně rozpadlo. Naopak neuvěřitelnou shodu okolností směřujících k tragédii Titaniku lze považovat za něco jako zázrak v negativním slova smyslu: zlověstnou předpověď velkých válek.

NE Na každý lidský krok působí nekonečně mnoho událostí. Pokud jedná více lidí ve shodě, je to nekonečno nekonečen. V tom případě ja naprosto logické, že někdy vyjde zcela nečekaný výsledek. To, co se nám jeví jako neuvěřitelná věc, je souhrn působení mnoha a mnoha faktorů, které neznáme a ani nikdy znát nebudeme.