Když strážci zákona přijížděli na místo, všimli si mladého muže s kapucí na hlavě. Jakmile se k němu hlídka přiblížila, dal se na útěk k nedalekému supermarketu. Jeden z policistů se za ním okamžitě rozběhl a při tom na něj několikrát zakřičel výzvu, aby se zastavil. Postava však v úprku pokračovala a nezastavila ji ani další výzva o možném použití donucovacích prostředků. To už mladík s policistou v patách běžel přes Blatenskou ulici k ulici Na Celchu, kde se pronásledovaný ztratil muži zákona z dohledu. Ne však na dlouho. Policista totiž z nedaleko stojícího plastového kontejneru na odpadky zaslechl nějaký šramot. Když pak pootevřel víko, v popelnici spatřil mladíka, který před ním utíkal. Muž se však ještě nehodlal jen tak vzdát. Poklop uzavřel, vší silou jej držel a nechtěl jej opustit. Navíc ignoroval i další zákonné výzvy. Teprve po použití slzotvorného prostředku mladík svůj odpor vzdal.

Policisté však byli velice překvapeni, když zjistili, že prchajícím sprejerem, který se před nimi schoval v kontejneru a kladl odpor při zadržení, je teprve čtrnáctiletý hoch z Plzně. Proto jej hned převezli do nemocnice, kde lékaři zjistili, že policejním zákrokem nebyla nezletilému způsobena žádná újma. Ten se pak ke svému skutku doznal.

Protože pachatel do současné doby nedovršil hranici patnácti let, není trestně odpovědný a proto proti němu nelze zahájit trestní stíhání. Věc proto policisté po zadokumentování veškerých skutečností odloží.