Celkem se zabývali 42 delikty, zatímco za stejné období roku 2006 jich zaregistrovali 96!

Pokles je patrný ve všech sledovaných oblastech. Majetkových trestných činů vyšetřovali policisté celkem 20 (loni 52). V oblasti hospodářské kriminality zaevidovali dva případy (– 14).

Potěšitelné je, že nedošlo k žádnému trestnému činu násilné povahy (– 11) ani k mravnostnímu deliktu (– 4).