„Některé statistické ukazatele hodnotící danou situaci jsme s ohledem na přehlednost zpracovali do tabulky a grafu. Ze znázornění je patrné, že dopravní nehodovost na území našeho okresu klesá,“ uvedl ředitel okresního policejního ředitelství Josef Křížek.

„Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod lze poukázat na nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost a nedání přednosti v jízdě,“ dodal policejní ředitel.

Motoristé se často nevěnují řízení, nedodržují bezpečnou vzdálenost za vozidly, nezvládnou řízení, nepřizpůsobí rychlost dopravně technickému stavu vozovky a viditelnosti.

Zejména sledované jsou ovšem následky nehod. Letos došlo na Rokycansku k jedné tragické havárii. Odehrála se v únoru na komunikaci mezi Rokycany a Šťáhlavy a zemřely při ní tři osoby.

„Nelze opomenout ani skutečnost, že ukazatel týkající se řidičů, kteří havarují pod vlivem alkoholu, v porovnání s několika lety nepatrně klesá,“ řekl dále Křížek.

„Další vyhodnocení bude pro veřejnost zpracováno na konci tohoto roku. Byli bychom rádi, kdybychom mohli znovu konstatovat obdobné výsledky,“ dodal policejní šéf.