Jestliže tak neučiníte, dopustili jste se trestného činu. „Podle trestního zákona kdokoliv, kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,“ uvedl plzeňský advokát Jan Blažek s tím, že pro řidiče dopravního prostředku, který po nehodě, na níž měl účast, neposkytne zraněné osobě potřebnou pomoc, platí vyšší trestní sazba. „Může být potrestán odnětím svobody až na tři roky nebo zákazem činnosti,“ dodal advokát. Vždy však platí, že osoba poskytující pomoc, je povinna tak učinit, pokud tím nedostane do nebezpečí sebe nebo někoho jiného.

“Těžko si ale dokážu představit situaci, že by byl někdo pro trestný čin neposkytnutí pomoci stíhán za situace, kdy projede okolo místa nehody a nezastaví, obzvlášť když už je na takovém místě více lidí. Jeho vina by se totiž těžko prokazovala,“ řekl Blažek. “Nicméně poskytnutí nejen první pomoci by mělo být pro každého samozřejmostí. I po dle ustanovení občanského zákoníku je především každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví,“ dodal advokát.

Pokud se vyskytnete u dopravní nehody, měli byste pamatovat na několik zásadních kroků v poskytování první pomoci. „Každý musí znát telefonní číslo záchranné služby. Důležité je dále nebát se, přiblížit se ke zraněnému a zjistit, zda dýchá a je při vědomí,“ uvedl rokycanský lékař Ivan Borek. Jestliže nejeví známky života, je třeba jej vyprostit z auta a zkontrolovat mu, popřípadě vyčistit, ústa. „Zraněný v nich může mít krev, hlínu či zapadlou protézu. Musí mu tedy uvolnit dýchací cesty,“ dodal Borek. Záchranář – amatér by měl ještě pamatovat, že zraněný nesmí ležet na zádech. „Je třeba mu alespoň natočit hlavu a být neustále u něho. Kdyby zvracel, aby to nevdechl,“ vysvětlil lékař.

Podle Pavla Šnajdra, majitele rokycanské autoškoly, je rovněž velmi důležité zabezpečit místo nehody tak, aby se nestalo další neštěstí, nenaboural někdo jiný.