Doba, kdy některé státy Evropské unie nutily řidiče, aby si kvůli třeba jen několikahodinové cestě přes jejich území koupili týdenní či dokonce delší dálniční známku, končí. Evropský parlament totiž na svém posledním zasedání definitivně schválil novou směrnici dálničních poplatků. Na jejím základě musí do dvou let všechny členské státy zrušit vícedenní poplatky za tranzit osobních automobilů přes své území a zavést jednodenní dálniční známky.

Opatření by kromě jiného mělo podpořit turistický ruch v Evropské unii, který se za covidu dostal do velké krize. „Jsem velmi rád, že se podařilo dosáhnout zavedení jednodenní dálniční známky pro všechna vozidla v provozu, což umožní cestujícím v tranzitu zaplatit za cestu spravedlivou cenu. Je to také pozitivní změna pro cestovní ruch: zajistí, že cestující nebudou penalizováni,“ konstatoval zpravodaj směrnice italský europoslanec Giuseppe Ferrandino.

Letiště Brno 26.2.2020 - přílet letadla z Bergama v Itálii
Změna. Návrat Čechů ze zahraničí se už nebude řídit mapou cestovatele

Státy doteď zneužívaly velké množství řidičů, kteří používali dálnice na jejich území při delších cestách, třeba k moři. Za jednorázový průjezd pomocí dlouhodobějších známek vybraly daleko více, než odpovídalo použití dálnic.

To chce právě nový systém, který se připravoval dlouhé roky, vyloučit. „Cílem nových pravidel je změnit systém z poplatků založených na čase na poplatky založené na skutečně ujetých kilometrech,“ uvedl Evropský parlament. Tak jako u jiných směrnic EU je zde přechodné období pro zavedení pravidel. Nejpozději na jaře 2024 však budou platit už v celé Unii.

Není to však jediná změna. Stejně důležitá je ta, která se týká nákladní dopravy. „Členské státy během osmi let po vstupu pravidel v platnost postupně zruší dálniční známky, tedy časové zpoplatnění silnic, pro těžká nákladní vozidla, tedy nákladní automobily, kamiony a autobusy, a nahradí je mýtným, tedy poplatky za ujetou vzdálenost,“ sdělil po schválení nové směrnice Evropský parlament.

Opatření, podobně jako v případě jednodenních dálničních známek pro osobní automobily, se bude týkat minimálně těch komunikací, které jsou v hlavní trans-evropské síti TEN-T a na jejichž výstavbu, modernizaci a údržbu Evropská unie významně přispívá. V České republice se jedná především o dálnice a klíčové silnice první třídy v celkové délce kolem 2400 kilometrů.

Kelly Street
Fotogenický Londýn: Toto je deset originálních míst, kde si pořídit snímek

„Nová pravidla neuvalují na členské státy povinnost využití svých silnic zpoplatnit,“ vysvětlil také Evropský parlament. „Pokud se však rozhodnou tak učinit, budou muset pravidla Evropské unie dodržovat,“ dodal především pro země, které o zavedení dálničních poplatků uvažují – v současnosti například sousední Německo.

Krom výše uvedeného se navíc od roku 2026 nařizuje členským státům rozdělit dálniční poplatky pro auta podle toho, jak znečišťují životní prostředí. A zvýhodnit elektromobily, hybridy a vodíková auta. Tak, aby to lépe odpovídalo principu „znečišťovatel platí“.