Již název lokality napovídá, že se ocitáme v místech, kde po dlouhá staletí zdárně koexistovalo české a německé jazykové prostředí. Osada Pfaffenschlag  byla v místě zaniklého staršího sídliště založena nejspíš slavonickým farářem v dobách Přemysla II. Otakara. Její název by se dal volně přeložit do češtiny zhruba jako „výprask od flanďáka“.  Vesnici tvořilo 16 usedlostí a mlýn, rozmístěných podél obou břehů dnešního Slavonického potoka. Její existenci ukončily husitské hordy nejspíš v roce 1423, ačkoli místní pověsti kladou její zánik do doby války třicetileté.

O bývalé vesnici, skryté někde v lesích, se sice vědělo, archeologové ji ale chtěli najít a prozkoumat. Úkolu se ujal archeolog Vladimír Nekuda z Brna (1928 – 2006), vynikající odborník, jehož jsem měl čest osobně poznat na podobné lokalitě, Mstěnicích u Hrotovic. O svém objevu z roku 1960 píše: „Výzkumné práce na lokalitě Pfaffenschlag byly zahájeny v červnu 1960 a skončily v roce 1971. V průběhu 12 let byl proveden komplexní výzkum sídliště, rozkládajícího se na ploše 22 500 m2…“

Odkryty a zajištěny byly základy usedlostí a hospodářských objektů. Překvapením bylo velké množství podzemních prostor, lochů. „Vzhledem k tomu, že podzemní prostory jsou poměrně malé, plnily velmi pravděpodobně funkci skladiště těch potravin, které musely být uchovávány v chladnu, např. mléka“ předpokládal český archeolog Nekuda.

Dnes je Pfaffenschlag, nazývaný s trochou nadsázky „českou Trójou“, volně přístupný po turistických značkách. Osobně doporučuji příjemnou cestu ze Starého Města, dá se sem dojít i ze Slavonic kolem rybníků, z nichž jeden nese pěkné jméno Vožralý. A mezi námi, nocoval jsem tady a bylo to moc fajn.

Co vidět v okolí:Slavonice – nádherné renesanční historické město s dvěma branami, městskou věží a zpřístupněným podzemím. Je tu i Pevnostní areál se zpřístupněnými bunkry. Landštejn – jeden z nejstarších a nejmohutnějších českých hradů. Graselova stezka – naučná stezka mezi lesy kolem skalních útvarů, připomíná „život a dílo“ známého loupežníka.

Doprava:
Bus a vlak ve Slavonicích (5,5 km), BUS i Staré Město pod Landštejnem (necelých 5 km)

Co je dobré vědět:
Možnost občerstvení i parkování ve Slavonicích, osobní dobrou zkušenost mám s restaurací v hotelu Alfa. Pevnostní areál Slavonice má otevřeno o prázdninách denně 10 – 17, mimo sezónu (květen, červen, září) ve stejnou dobu o víkendech.