První příspěvek vyšel čtenářce a vytrvalé reportérce 28. srpna 1996. Zajímavé aktuality s příslušným fotem byly po řadu let publikovány v tištěných periodikách a nyní se často objevují na internetovém portálu Plzeňského deníku v rubrice Čtenář reportér.

Archivní poklady

To, že všechny zveřejněné příspěvky láskyplně nazývá svými „poklady“ svědčí o tom, jak si jich váží a jak jsou pro ni cenné. Neboť získat jakýkoliv poklad, obnáší určité úsilí. Paní Eva k nim dospěla systematickou prací a především neutuchajícím zájmem o veškeré plzeňské dění. K tomu přispěla i snaha mediálně podporovat dílčí úspěchy regionálních umělců, zejména výtvarníků, básníků či hudebníků. I když se tato činorodá Plzeňanka posléze stala i aktivní umělkyní, dokázala vše skloubit.

Dáma s nezbytným fotoaparátem

Zanícená fotografka však nikdy nebyla prototypem dotěrného fotoreportéra, ostrými lokty rozrážejícího dav, ale právě naopak. S noblesou sobě vlastní vystupovala kultivovaně a vhodně zvolený outfit svědčil o citu pro danou situaci. Objemnou brašnu s kamerou ledabyle zavěšenou na rameni vždy suplovala úhledná kabelka s nezbytným fotoaparátem. I přes své distingované vystupování dospěla ke svému záměru, v duchu „vidět a ne být viděna“. Pro přirozenou empatii, vlídné a vřelé jednání se v průběhu let stala vyhledávanou fotografkou.

Setkávání se známými osobnostmi

Eva Hubatová se často setkávala s významnými osobnostmi i hvězdami filmového plátna. Byla to pestrá škála známých herců, zpěváků, výtvarníků, fotografů, cestovatelů či politiků včetně několika prezidentů. Ty stovky tváří prošly i hledáčkem jejího pohotového fotoaparátu. Celebrity však nikdy nebyly hlavním předmětem jejího zájmu, ale jistě životní zkušeností s řadou zajímavých zážitků.

Pečlivá příprava

Autorčiným článkům vždy předcházela pečlivá příprava. Záměrně si zvolila cestu nezávislé žurnalistky, členky Syndikátu novinářů ČR. Publikační a fotoreportérskou činnost vnímala spíše jako službu plzeňské kultuře, neřku-li své poslání. Mnohdy šlo o různé dobročinné akce či aktivity lidí, kteří se o něco zasloužili, v určitém oboru vynikali nebo byli společnosti nějak prospěšní. Právě tak, jako i nynější dvojnásobná jubilantka, které letos oslavila pětašedesáté narozeniny.

Závěrem si dovoluji poděkovat paní Evě Hubatové za její dlouholetou bohulibou činnost a popřát jí do dalších let především pevné zdraví. Věřme, že i nadále bude věrnou čtenářkou a reportérkou Plzeňského deníku.

Eva Nestávalová