KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

Děti a studenti z okolí Brd budou mít i letos možnost zapojit se do celoevropské znalostní soutěže o přírodě YPEF 2020 (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích). Místní kolo této soutěže, v níž o úspěchu rozhodují znalosti  o lesích, lesnictví a přírodě,  pro ně v úterý 18. února 2020 v Obecnici zorganizují lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR (VLS). 

 Možnost zúčastnit se letošního ročníku YPEFu nabídnou tříčlenným týmům starších žáků a studentů Vojenské lesy a statky na všech svých šesti lesnických divizích, pro ty z okolí Brd se již pošesté místní kolo odehraje v úterý 18. února v novém infocentru VLS pro CHKO Brdy v zrekonstruované historické budově lesní správy v Obecnici u Pří-brami. Týmy se do místních kol mohou hlásit prostřednictvím elektronického formuláře na www.ypef.cz, pro Stře-dočeský kraj je přihláška zde.

„Vojenské lesy jsou partnerem soutěže šestým rokem, protože posiluje vědomosti mladé generace o významu lesů, o všem, co naší civilizaci přináší a učí děti i mládež, jak se v lese pohybovat, jak jej vnímat a rozumět procesům, jež se zde odehrávají,“ uvedl ředitel VLS Petr Král. 

Tříčlenné týmy soutěží ve dvou věkových kategoriích, mladší je určena žákům z 6. až 9. tříd, starší středoškolákům do 19 let. „V našem místním kole na ně čeká nejdříve písemný vědomostní test, na který navazuje praktické pozná-vání přírodnin. Vzhledem k možnosti postupu do mezinárodního kola je dobré, aby soutěžící aktivně ovládali anglič-tinu. Kapacita místního kola je omezená, v současnosti máme sedm volných „startovních čísel,“ proto doporučuji zájemcům neváhat,“ doplnil ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Vítězný tým postoupí do regionálního kola na České zemědělské univerzitě v Praze, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále. To proběhne tradičně před letními prázdninami v Kostelci nad Černými lesy v arboretu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

„Národní šampion pak postupuje do mezinárodního finále, které proběhne na podzim v některé z účastnických ze-mí,“ uvedl vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr. 

Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Česko se jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za or-ganizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení. Účast v soutěži je samozřejmě bezplatná.

 Vojenské lesy a statky jsou partnerem YPEF od roku 2015.