Oblíbenou atrakcí byl speciální stan, který měl napodobit certifikovanou místnost snoezelen, ve které klienti s mentálním postižením zažívají světelnou, zvukovou a hudební terapii. Děti si mohly vyšlápnout na háčkovanou věž, ze které poslaly přání nebo vzkaz Diakonii Západ až na podium a velmi dobrou odezvu měla také velkoformátová výstava na štaflích „Zaostřeno na život“, o kterou se postaraly nízkoprahové Kluby pro děti a mládež.

Zlatým hřebem odpoledne byla nejen produkce DJ Papa Django se saxofonistou, ale také klavírní vystoupení klientky Míši, která využívá služeb chráněného bydlení v Přešticích. Po její interpretaci Lotranda a Zubejdy se areálem nesl mohutný potlesk, který Míše vykouzlil úsměv na rtech. Vždyť o úsměvy klientů a zaměstnanců šlo na oslavách především.