Dobrovolná práce pro SENs, Centrum péče o děti s vývojovou poruchou

Skupina žákyň G+SOŠ se zapojila do výzvy Daruj srdce, kterou třetím rokem vyhlašuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. V rámci výzvy studenti ve svém okolí vyhledají a kontaktují neziskovou organizaci, která pomáhá lidem se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, a společně hledají možnosti, jak činnost této organizace podpořit. Pokud vymyslí dostatečně konkrétní a smysluplný plán, mohou pro neziskovku od Výboru dobré vůle získat finanční příspěvek.

Studentky G+SOŠ Rokycany nabídly jsou pomoc rokycanskému Centru SENs, které pečuje o děti s vývojovými poruchami. Maia Vogeltanzová, jedna z dobrovolnic, k tomu uvedla: „Možnost pracovat s lidmi s poruchou autistického spektra nás velmi zaujala. Kontaktovali jsme paní Markovou, vedoucí Centra SENs, a navštívili prostory, kde organizace působí. Měli jsme možnost prohlédnout si zařízení a vybavení centra, pochopit, jak funguje a jaké služby poskytuje dětským klientům i jejich rodičům. Někteří z nás se rozhodli, že by se ve svém volném čase rádi věnovali přímo práci s klienty, chtějí se stát dobrovolníky a pravidelně v centru pomáhat. Kromě toho nás ale také zaujala možnost pomoci centru prostřednictvím výzvy Daruj srdce. Ve spolupráci s paní Markovou jsme připravili seznam kompenzačních a relaxačních pomůcek, které by centrum potřebovalo a které bychom snad mohli díky výzvě Daruj srdce nakoupit.“

Sbor gymnázia a střední odborné školy se představil několikrát a zamířil i za Popelkou.
Pěvecký sbor Unique z Rokycan nadchl Drážďany. A těší se do Barcelony

Ekologický projekt Patronáty

Více než dvacet žáků G+SOŠ se podílí na ekologickém projektu Patronáty. Iniciátorem je Skautský institut v Praze, kde vznikla myšlenka svěřit mladým lidem malý kousek krajiny, o který by mohli cíleně a systematicky pečovat ve spolupráci s odborníky v oblasti ekologie a ochrany přírody. Z Prahy se projekt rozšířil do dalších krajů, dokázal se rozrůst i mimo skautskou organizaci a přitáhnout k ochraně přírody kolektivy dětí a mládeže.

Jedním z míst, nad kterými rokycanští studenti převzali patronát, jsou vlhké louky se vzácnou květenou nedaleko Hrádku u Rokycan. Hrádecká bahna jsou přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou, kde mohou milovníci přírody obdivovat například prstnatec májový, kruštík bahenní, či srpnatku fermežovou. Žáci G+SOŠ sem pravidelně jezdí budovat odvodňovací stružky a likvidovat invazivní rostlinu křídlatku japonskou nebo náletovou olši lepkavou.

Lenka Pivoňková, referentka na úseku ochrany přírody a krajiny KÚ Plzeňského kraje, zhodnotila společnou práci na projektu Patronáty: „Praktická činnost studentů při pečlivě provedené obnově stružek v přírodní památce Hrádecká bahna pomohla zlepšit stanovištní podmínky pro mokřadní společenstva rostlin. Studenti si mohli vyzkoušet, jak fungují jejich teoretické znalosti v oblasti ekologie při likvidaci křídlatky v praxi. I ne úplně úspěšný výsledek je poučný a povede k jiným nápadům, jak problém řešit. Jako hlavní přínos Patronátů spatřuji v tom, že se studenti učí týmové spolupráci, získají povědomí o přírodním bohatství ve svém okolí a vztah k němu. Zážitek ze společné činnosti ve prospěch ochrany přírody si pak ponesou do svého dalšího života.“

Druhá skupina žáků G+SOŠ navázala spolupráci s pracovníky NP Šumava. V oblasti kepelského Zhůří se pravidelně starají o odvodňovací strouhy, odstraňují náletové smrky a oplocují vzácné druhy vrb: vrbu černající a vrbu plazivou.

Gymnázium a SOŠ Rokycany
Studenti gymnázia a SOŠ Rokycany tvoří odborný časopis ERGO

Dobrovolnictví pro klášter Chotěšov

Skupina žáků G+SOŠ o víkendech pravidelně dojíždí do kláštera v Chotěšově. Podílejí se na rekonstrukci historického objektu, ale pomáhají také s instalací výstav.

Rokycanští gympláci oslavili Halloween. Zvolte nejpovedenější kostým
Rokycanští gympláci oslavili Halloween. Zvolte nejpovedenější kostým

Dárcovství krve

Dlouhou tradici má na G+SOŠ dárcovství krve. Letos v říjnu se do registru dárců zapsali další čtyři studenti a dvě studentky. Jejich odhodlání ocenila i primářka hematologickou-transfúzního oddělení Rokycanské nemocnice MUDr. Miroslava Padrtová.

Vedení školy dobrovolnickou činnost plně podporuje, nejrůznější formy obětavé a nezištné pomoci potřebným se na G+SOŠ stávají běžnou součástí studentského života. Dobrovolnická činnost rokycanských studentů se již dočkala i prvních oficiálních ocenění. Ve středu 8.11. v průběhu slavnostního večera obdržel Adam Hečl ze 4. AJ poděkování za svoji činnost pro plzeňské regionální dobrovolnické centrum Totem a byl jedním ze 46 nominovaných na cenu Křesadlo 2023.

Studenti Gymnázia a SOŠ Rokycany spolupracují s festivalem Finále Plzeň
Studenti Gymnázia a SOŠ Rokycany spolupracují s festivalem Finále Plzeň

Příspěvek do rubriky zaslala Monika Drechslerová. Děkujeme