Problém organizace dopravy jako krajský radní řešil a zajímá ho dodnes. Za jeho působení ve funkci vznikl úsek organizace veřejné dopravy, který vedla Zdeňka Kmochová. Následně po Jarošově odchodu byla založena společnost POVED, kterou od počátku až dosud řídí zmíněná žena a poskytla následující vyjádření:

„Je pravda, že v Ejpovicích došlo k prodloužení přestupních dob na Rokycany. Nikoli však v ranní špičce, kdy potřebují obyvatelé Všenic do školy či na úřady do Rokycan. To jsou přestupy i nadále těsné. Benefitem je naopak průjezd vlaků skrz Plzeň (například na Jižní Předměstí, Skvrňany, Křimice…), přičemž do Plzně dojíždí čím dále více cestujících na úkor Rokycan. Navíc z Radnic a Břas používají do Rokycan cestující především autobus a vlak do Rokycan téměř nepoužívají.

Ilustrační foto.
Nový jízdní řád? Na Radnicku se objevují kritické hlasy

Zatímco v době, kdy byl zprovozněn Ejpovický tunel, byl poměr cestujících z radnické lokálky Plzeň ku Rokycanům 3:1, minulý rok podle dat z jízdenek to bylo zhruba 5:1. Poptávka do Rokycan tak klesá, navíc pro dojíždění do Rokycan jsou k dispozici jiné, často rychlejší alternativy (zejména z Břas a Radnic, Chrástu do Rokycan téměř nejezdí, připomínky mají jen a pouze obyvatelé Všenic, nikdo jiný). Přesto vyvíjíme systematický tlak na SŽ, aby opětovně mohlo dojít ke zlepšení přípojů, kdy v úseku Chrást – Radnice chybí zhruba pět minut na jízdní době, aby došlo ke zlepšení. Pro SŽ se tak jedná navíc o jednoznačnou motivaci s tratí konečně začít něco dělat, se SŽ jsme již aktivně vyměnili stanoviska, co je potřeba udělat i ve vztahu k zavádění ETCS. Nechali jsme si dokonce v létě zpracovat data z Plzeňských karet obyvatel Všenic a nebyl zjištěn žádný pravidelný dojíždějící do Rokycan.

Cílovým požadavkem právě bylo vytvoření přímých vlaků Bezdružice – Radnice, přičemž díky propojení těchto ramen dojde k úspoře jednoho vozidla při zlepšení stavu infrastruktury. To je klíčový nákladový vstup, navíc dojížďka do Plzně kontinuálně roste, a tak je tímto krokem rozvinuta i možnost cest po Plzni. Pokud se zlepší stav infrastruktury, opět se zlepší i přípoje na Rokycany, přestože jejich využití bude i v budoucnu oproti cestám do Plzně marginální. Jak bylo napsáno, v ranní špičce jsou zajištěny přípoje komfortně i nyní (na šestou a osmou hodinu do Rokycan). Spojení do Rokycan je navíc možné s komfortními přestupy v oblasti Břas realizovat autobusem. Spojení autobusy je možné najít ve vyhledávači IDOS (např. v 7:45, 14:46, 15.43 či 16:46 v pracovní dny ze Všenic, v opačném směru se vyskytují spoje též). Není tedy rozhodně pravda, že obyvatelé Všenic by neměli komfortní alternativu dopravy do Rokycan s uvážením velikosti jejich obce.

Trať z Radnic na Plzeň je prodloužena až do Bezdružic.
Trať z Radnic na Plzeň je prodloužena až do Bezdružic

V případě vozidel se aktuálně vyčkává na dodávky nových vozidel dle závazkové smlouvy. Aktuální stav je dočasný. Během tohoto roku přijde část nových vozidel a v roce 2026 druhá část. Stávající vozidla, která jsou na trati v provozu, jsou sice vysokopodlažní, ale mají lepší jízdní vlastnosti a mnohem lépe využijí infrastrukturu koridoru, po kterém jezdí. Nově jsou navíc k dispozici ve všech vlacích průvodčí, kteří kdykoli mohou cestujícím pomoci. Samozřejmě vysokopodlažnost vozidel může být pro někoho nepříjemná, ale s uvážením výše uvedeného (dočasnost, průvodčí, lepší dynamika vozidel i komfort jízdy, jasně zasmluvněná nová vozidla) ji lze dočasně přijmout.“

Na příspěvek čtenáře Radka Kalaše reagovala Zdeňka Kmochová, ředitelka a jednatelka společnosti POVED.