Žáci a učitelé G+SOŠ tentokrát mezi sebou přivítali Jiřího Padevěta. Spisovatele, nositele ceny Magnesia Litera, ředitele nakladatelství Academia a od listopadu 2023 i člena Rady České televize. Úvodní část setkání byla věnována letům 1938 - 1953, tedy období, na něž se Padevět dlouhodobě specializuje.

Přednáška sledovala zlomové momenty dané doby - od mnichovské dohody a nacistické okupace přes osvobození roku 1945, vyhnání německého obyvatelstva až k nástupu komunismu a raným 50. letům. Tuto základní časovou osu však host díky své dlouhodobé a pečlivé badatelské práci dokázal oživit řadou konkrétních lidských příběhů. Žáci tak měli možnost poznat osudy hrdinů i kolaborantů, odbojářů i udavačů a prohloubit svůj vhled do komplikovaného období našich dějin.

Stavba kruhového objezdu u Mýta, duben 2024.
Stavba kruhového objezdu u Mýta finišuje. V plánu je fastfood i supermarket

V debatě, která následovala, se posluchači živě zajímali jak o další podrobnosti týkající se daného historického tématu, tak o otázky velmi současné, jako je válka na Ukrajině nebo výsledky slovenských voleb. Řeč přišla i na působení Jiřího Padevěta v Radě České televize a na jeho vnímání svobody slova.

Beseda s Jiřím Padevětem měla mezi posluchači velký ohlas a podpořila naše úsilí motivovat žáky k hlubšímu zájmu o moderní české dějiny, který ovšem nebude založen na útržkovitých informacích a povrchních soudech, ale na pečlivém ověřování faktů a jejich kritickém hodnocení.

Příspěvek do rubriky zaslala Monika Drechslerová. Děkujeme.