KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

Valné hromady hasičských sborů jsou na pořadu i v závěru tohoto týdne:

17.1. SDH Vranovice  od 19.00 hod. - pohostinství
17.1. SDH Zvíkovec od 18.00 hod.hasičská zbrojnice
18.1. SDH Bušovice od 18.00 hod. pohostinství
18.1. SDH Ejpovice od 18.00 hod. hostinec U Salzmanů
18.1. SDH Lhota p. Radčem od 19.00 hod. pohostinství  18.1. SDH Němčovice od 19.00 hod. pohostinství