Nová stříkačka byla pořízena za pomoci Nadace Agrofert a obce Břasy. Pro sbor je složitější sehnat peníze na přenosnou motorovou stříkačku, jelikož Plzeňský kraj nabízí dotace na nové stříkačky jen jednotkám sboru zařazených v JPO (jednotka požární ochrany) v kategorii 5, ale Břasy jsou vedené v aktivnější skupině JPO 3. Tudíž na dotace nedosáhnou.

A tak se jednatel sboru Josef Chlanda rozhodl hledat peníze jinde a naštěstí se to podařilo. Díky hasičskému fondu od Nadace Agrofert. Tento fond byl pár let uzavřen, avšak náhodným sledováním jednatel objevil znovuotevření fondu a rozjela se akce o podání žádosti, která vyšla. Zbylé peníze zaplatila obec Břasy, která se snaží mít všechny své jednotky moderně vybavené a zásahu schopné.

Nadaci Agrofert a obci Břasy děkujeme a velice si vážíme pomoci. Díky tomu má SDH výkonnou a moderní přenosnou motorovou stříkačku, která umožní lépe zvládat dálkovou dopravu vody k požáru, zvětší možnosti čerpání z hloubky a urychlí nasazení při požáru. Na závěr nezbývá než popřát, aby přenosná stříkačka zn. Tohatsu vydržela přinejmenším stejně dlouho jako starší PS 12.

SDH Břasy slaví letos 150 let existence. V programu akcí je zahrnut hasičsko-sokolský ples 9. března a velké narozeninové setkání se uskuteční 22. června.

Příspěvek do rubriky zaslalo SHD Břasy. Děkujeme.

Mohlo by Vás také zajímat: V Bušovicích na hasičském plese to žilo. Hudba Classic Bandu zaplnila parket

Zdroj: Jiří Knoflíček