V rámci Dne požární bezpečnosti se po celé republice konají preventivně výchovné akce s hasičskou tématikou. Letošním tématem byla vyhlášena průjezdnost komunikací pro zásah vozidel IZS. I ÚO Rokycany se do této akce každoročně zapojuje. Letos byly na naši PS pozvány děti z MŠ U Saské brány. Diskutovali jsme s nimi o tom, jak se chovat potkáme-li vozidlo IZS jedoucí k zásahu. Děti nás velmi mile překvapily svými znalostmi J Věděly, proč vozidla používají majáky, proč chvátají na místo zásahu i proč je tak důležité uvolnit jim cestu, dát jim přednosta přitom dbát o vlastní bezpečnostJ

Za odměnu jsme jim přečetli jednu z Hasičských pohádek, věnovali školce celou knihu a pozvali děti k prohlídce hasičské techniky. Děti byly maximálně zaujaty hasičskými vozidly,výstrojí hasičů i tím, že si mohly zahrát na hasiče a stříkat vodu z hasičské hadiceJ Kdo ví… třeba to pro ně jednou nebude pouhouhrou.

Olga Loukotová