Mladá nadaná houslistka Pavla Tesařová za doprovodu Plzeňské filharmonie potěšila zaplněný sál Měšťanské besedy bezchybným provedením skladby Samuela Barbera "Koncert pro housle a orchestr, op. 14". Během večera zazněly i skladby Bély Bartóka "Divertimento pro smyčcový orchestr", Arthura Honeggera "Letní pastorále" a Josepha Haydna "Symfonie č. 94 G dur, Hob. 1:94 „S úderem kotlů“. Plzeňskou filharmonii vedl její šéfdirigent Chuhei Iwasaki.

Za příspěvek mnohokrát děkujeme Pavlu Boudovi.