KDY: nepřetržitě
KDE: Zbiroh
ZA KOLIK:

L

Dovolte mi, abych Vám touto cestou zpřístupnila informace o naší pečovatelské službě a jejím poslání.

Koloběh života z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Plzeňského kraje a je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Společnost vznikla pro udržení již nastaveného poskytování těchto služeb na území našeho regionu.

Poskytujeme terénní pečovatelské služby ve městě Zbiroh a přilehlých obcí od června 2018. Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou senioři a zdravotně postižení. Služba je zabezpečování třemi pracovnicemi. Dvě z nich mají půlený úvazek. Jedna jako vedoucí organizace a pracovnice v přímé péči a druhá jako sociální pracovnice a pracovnice v přímé péči. Obě jsou kvalifikované na danou práci a splňují předepsaná vzdělání. Třetí pracovnice je zaměstnána na DPP a v případě potřeby vypomáhá jako pomocná pečovatelka.

Pečovatelská služba zabezpečuje uživatelům služby dle jejich individuálních požadavků a potřeb. Jedná se o služby spojené s péčí o uživatele jako takové. Zabezpečení osobní hygieny, pomoc při oblékání, přesunech z lůžka, příprava a podání stravy, péči o domácnost jako je žehlení, mytí nádobí, úklid domácnosti, nákupy i zabezpečení doprovodu uživatele k lékaři, na úřad nebo doprovod k dalším následným službám. V neposlední řadě služba zabezpečuje dovoz obědů a v případě potřeby i jeho podání uživateli.

Pracovnice služby vzájemně dobře spolupracují. Svoji činnost u uživatelů předem plánují a řeší aktuální potřeby a zájmy uživatelů. Předávají si potřebné informace, průběžně vedou potřebnou agendu a ve spolupráci s uživateli provádějí individuální plánování služeb. Dále dobře spolupracují na komunitním plánovaní v okrese Rokycany, spolupracují s krajským úřadem v Plzni i s mateřským městem Zbiroh. 

Dobrá spolupráce je i s místními obvodními lékařkami, nemocnicí Hořovice i domácí péčí Holoubkov a dalšími odborníky, kteří jsou o fungování služby dostatečně informováni a v případě potřeby a zájmu předávají kontakty na službu svým pacientům. Obdobně jsou o službě informování i starostové okolních obcí.  Všem zúčastněným děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Vzhledem k celosvětovému stárnutí naší populace předpokládáme rozšiřování naší služby do dalších obcí i rozvoj péče v obcích, kde je služby již poskytována. Proto jsme v tomto roce požádali město Zbiroh i okolní obce o příspěvek, který bude sloužit k rozvoji vozového parku a tím i ke kvalitnímu technickému zabezpečení naší služby a jejímu možnému rozvoji.

V přiložené mapce můžete vidět, kde všude naše pečovatelská služba působí, nebo v případě zájmu a dalšího rozvoje služby může působit. V současné době poskytujeme služby v těchto obcí: Zbiroh, Týček, Líšná, Plískov, Lhota pod Radčem, Cekov, Kařez, Kařízek, Cheznovice, Březina, Hlohovice, Hlohovičky, Chlum, Prašný Újezd. 

Služba je průběžně hodnocena svými uživateli a tato zpětná vazba je velmi pozitivní. Kladné ohlasy máme i od rodin, jak současných, tak bývalých uživatelů. Z ohlasů a zpětných vazeb je zřejmá důvěra uživatelů v tuto službu, což je pro pracovníky velkou motivací a závazkem do budoucna.

 

                                        Za Koloběh života z.s.         Bc. Hana Kotvová – vedoucí služby