Od roku 2009, kdy se Noc kostelů v Česku konala poprvé, narostl počet z pouhých 25 na letošních více než 1700 míst. Z chrámů, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad. Noc kostelů představuje nejlepší možnost podívat se do míst, která jsou běžně přístupná jen při konání bohoslužeb nebo ani pro širokou veřejnost neslouží, jako například věže či sakristie.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.

Konkrétně na Rokycansku budou otevřeny tyto kostely:

Břasy-Stupno, kostel sv. Vavřince

Kladruby-Vojenice, kostel sv. Jana Křtitele

Líšná, kostel sv. Petra a Pavla, Řebřík

Líšná, kostel sv. Václava

Osek, kostel Panny Marie Nanebevzaté

Rokycany, evangelický kostel

Podrobný program v jednotlivých kostelech naleznete na tomto odkazu