Mladí lidé se po dobu 14 dní scházeli v on-line prostoru na platformě Zoom, kde se seznamovali, bádali, setkávali se s experty a psychologem k tématu a společně tyto poznatky přetvářeli do scén online performance, které představili veřejnosti.

Jejich představení se odehrávalo na platformě gather.town, která připomíná svou podobou počítačovou hru. Každý z diváků si při připojení k on-line představení vytvořil vlastního avatara, s nímž se pohyboval v připraveném světě, kde docházelo prostřednictvím audio-vizuálního přenosu k přímé interakci s mladými aktéry projektu, kteří ho v rolích různých postav v procesu radikalizace prováděli svými příběhy. Interaktivita a možnost volby poskytla každému divákovi osobitý zážitek, který vyvrcholil momentem, kdy i aktéři odložili své role a společně s diváky se zúčastnili na “velkém shromaždišti” on-line světa, v němž se odehrávalo představení, sociometrie s tematickými otázkami. Někteří z diváků se účastnili i následné diskuze.

Kontroverzní téma, nové možnosti

Část otázek, zdrojů a informací k tématu radikalizace je možné nalézt také na veřejném kanálu sociální sítě Telegram t.me/cojcradikal, který v rámci projektu vznikl a přes nějž byla také mezinárodní skupina v kontaktu po celou dobu trvání projektu mimo setkání přes platformu Zoom. Celý projekt s velmi aktuálním kontraverzním tématem byl jedním velkým experimentem, jak překonávat hranice prostřednictvím on-line světa a jak společně v rámci skupiny mladých lidí tvořit a nebát se se svou tvorbou vystoupit před publikem. Dle slov diváků i mladých účastníků projektu to byl velmi zdařilý experiment, který ukázal nové možnosti nejen pro dobu pandemie.

Česko-německá kulturní síť čojč si klade za cíl přinášet pohled mladé generace na témata příhraničí. Své názory mládež poté interpretuje skrze divadelní představení a prezentace, která jsou srozumitelná publiku z obou stran. Tak to bylo i u tohoto on-line představení. Čojč si hraje s komunikací, přeshraničním dialogem, podobnostmi a rozdíly - využívá k tomu scénické vyjádření, nonverbální komunikaci a svůj vlastní jazyk, který je směsicí češtiny a němčiny, jak už sám název této kulturní sítě napovídá čojč = česky a deutsch zusammen společně.

Další projekty jsou v plánu

Tato kulturní síť plánuje i další projekty pro mládež, mladé dospělé i pedagogické pracovníky. Jejich přehled a další informace můžete nalézt na webu www.cojc.eu.

Projekt čojč 2084:humán radikál byl realizován za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a z prostředků Kinder- und Jugendsplans des Bundes připravených prostřednictvím Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem a Bayerischer Jugendring jako společný projekt cojc gGmbH a A BASTA! z.s.

Karel Hájek