Modelářské letiště klubu AMG Mýto leží na místě s dlouholetou leteckou tradicí. Již ve třicátých letech bylo nedaleko vojenské letiště a od šedesátých let, přímo na místě dnešního areálu, startovali „Čmeláci“ z polního letiště k práškování. Pro jejich lepší starty a přistání byla později vybudována i asfaltová vzletová dráha. Od samého počátku tyto prostory začali využívat také modeláři. Zpočátku tak trochu ilegálně, ale jak se používání agro-služeb letectva omezovalo a bývalé letiště by začalo pomalu pustnout, přišel ten pravý čas pro modeláře.

Skupina modelářů, která letiště do té doby používala a také prostory letiště již částečně udržovala, založila v létě r.1999 letecko-modelářský klub SMČR č. 184 pod názvem AMG Mýto. Členové klubu i nadále používají letiště pro létání s modely všech kategorií a prostory letiště dále zvelebují. Součástí areálu je asfaltová vzletová dráha, stále udržovaná travnatá plocha, místo pro parkování vozidel a vytápěná klubovna s pergolou pro posezení.

Činnost klubu a jeho členů, má stále vzrůstající tendenci jak na poli modelářském, stavitelském a letovém, tak i při organizování modelářských akcí. To vše dokazuje vzrůstající obliba akcí pořádaných členy AMG Mýto, mezi modeláři a také diváky z širokého okolí.