KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Rokycanech uspořádal v pátek 24. ledna 2020 již 15. reprezentační myslivecký ples v sále rokycanské Restaurace Na Střelnici. Přípravě mysliveckého plesu předcházela pečlivá příprava sálu i bohaté tomboly, kterou na podporu myslivců věnovalo několik spolků i jednotlivců. Spolky i jednotlivci tak dali jasně najevo svoji podporu organizaci, která jen na Rokycansku sdružuje kolem pěti stovek členů Hubertova cechu, jak se myslivcům často říká. Je chvályhodné, že jednotlivé myslivecké spolky chápou úlohu okresního subjektu jako důležitou součást a podporují jej nejen zvěřinou do tomboly, ale i pořádáním kynologických akcí. Za to jim patří velký dík. Ale zpátky k plesu. 

Kolem osmé hodiny večerní se příjemně vytopený sál restaurace začal zaplňovat nejen samotnými myslivci, ale i nemysliveckou veřejností, což je zcela jistě dobrou zprávou pro pořádání podobných akcí. Nemyslivci se tak mohli přesvědčit o tom, že myslivost je nejen soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, ale i významná spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Zhruba v půl deváté následovalo stylové zahájení loveckými fanfárami trubačem Jaroslavem Kadlecem. Hned poté úvodní slovo přednesl předseda OMS ČMMJ Rokycany ing. Stanislav Suda a zazněly i organizační pokyny ohledně průběhu tomboly z úst Mgr. Josefa Danihelky. Proslovy zakončila lovecká hudba. Je potěšitelné, že se i na Rokycansku myslivecká i lovecká hudba ujala a neustále se vyvíjí. Vystoupení trubačů je vždy nezapomenutelným zážitkem, který dokresluje slavnostní atmosféru a vůbec nemusí jít o ples. Setkáváme se s ní stále častěji i na nemysliveckých akcích, což je zcela jistě přínosem pro rozvoj zlepšení dobrého jména myslivosti. Pak již dostal prostor Robert Jíša se zpěvačkou Janou Hánělovou. Díky známým a skvěle provedeným hitům byl parket neustále v obležení. K mysliveckým plesům patří i zvěřinová tombola, která byla i v letošním roce velice bohatá. K výhře byla připravena jak zvěř drobná, tak i velká, což jistě přispělo k příjemně strávenému večeru, kde se potkala řada kamarádů, kteří se nejen příjemně bavili, ale i popovídali o problematice současné myslivosti. Novinkou letošního, dá se říci i jubilejního 15. plesu, byla účast nedávno vzniklé myslivecké televize HunterTv z Liberce, která průběh plesu zaznamenala a zanedlouho si jej budeme moci připomenout na www.huntertv.cz . Na jejich webových stránkách již

nyní najdeme řadu reportáží z nejrůznějších oblastí mysliveckého života a je dobře, že se zde objeví i reportáže z Rokycanska. Tou první bude zanedlouho poslední leč, která se konala 14. prosince 2019 v Litohlavech. A jistě budou přibývat i další. 

A co říci závěrem? Přátelská atmosféra, bohatá myslivecká tombola, kvalitní hudební produkce všech žánrů, příjemná obsluha restaurace i plný sál. To jsou všechno ukazatele, které dávají tušit, že se i příští rok sejdeme s myslivci na jejich lednovém plese. Teď je však čeká nejen starost o zvěř, ale i řada akcí. Budou to nejen zkoušky adeptů o první lovecký lístek, start nového kurzu, ale i řada kynologických akcí.  

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

 

Fotografie Pavla Moulise z mysliveckého plesu najdete na odkazu: https://csoprokycany.rajce.idnes.cz/Ples_OMS_CMMJ_Rokycany_-_24.1.2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created