V tombole bylo pro děti připraveno celkem 400 cen a v průběhu karnevalu se účastnily různých her a soutěží.

Zdroj: Lenka Kubelková

Karneval navštívilo 75 dospělých a 60 dětí.

Příspěvek do rubriky zaslala Lenka Kubelková. Děkujeme.