Skupina se jmenuje PLZEŇSKÉ VÁNOČNÍ TRHY - Prodej pro stánkaře - pojďme jim pomoc prodat a najdete ji pod tímto odkazem. Prodejci zde mohou nabízet zboží nebo odkazovat na své profily.

Za příspěvek moc děkujeme Anně Taliánové