Nejprve musím konstatovat, že minulé jízdní řády ČD i BUS pro rok 2023 byli přímo ideální. Každou hodinu jel v každém směru vlak nebo autobus a vlak měl v přestupní zastávce Ejpovice návaznost na Rokycany, které jsou pro náš region okresním městem s úřady a nemocnicí.

Dále bylo jednou denně spojení přímo do Bezdružic a zpět.

To všechno je podle nového jízdního řádu vniveč. Můžeme jezdit celý den do Bezdružic a zpět, což úplně nepotřebujeme. My potřebujeme mít dobrou obslužnost do Plzně a Rokycan v obou směrech a případně i na další směry v Plzni.

Vlaky na Plzeň byly o 23 min předsunuty, což se pomalu vrací k tomu, co už tu bylo, kdy časově autobus kopíroval vlak. Autobusy nedoznaly výrazných změn. Navíc přestup v Ejpovicích na Rokycany je s čekací dobou 32 minut a zpět 17 minut s výjimkou jednoho školního ranního spoje, kdy je čekací doba na Rokycany deset minut. V Plzni přípoje žádné.

Dále se nasazením nových motorových jednotek místo Regionovy vytratil komfort bezbariérového nástupu a výstupu (kočárky, kola, starší a imobilní občané). Kladem je alespoň zrušení automatů a nasazení průvodčích. Vyzkoušel jsem si to 9. ledna ve dvanáctistupňovém mrazu. Čekárna je pouze s profukujícím přístřeškem. Zpracovatelům doporučuji trochu selského rozumu a případně, aby si to vyzkoušeli a nezapomněli na starší občany, kteří nemohou cestovat autem.

Závěrem musím říci, že tento jízdní řád se organizaci POVED nepovedl. Nechápu, proč jízdní řád, který je plně funkční, byl nahrazen takovým zmetkem. Na připomínky státní zprávy, zastupující občany, k návrhu jízdního řádu nebyl brán zřetel a reakce, že není v denní době využitelnost, nesvědčí o kvalitě dopravní obslužnosti.

Takto si představujete záměr přilákat cestující do veřejné dopravy? Cestující využívá veřejnou dopravu, kdy ji potřebuje a ne, kdy mu někdo nařizuje v jakou hodinu má cestovat. Chci doufat, že to při změně jízdního řádu napravíte.

Příspěvek do rubriky zaslal Radomil Kalaš, Všenice 61. Děkujeme.