Svátek Dušiček navazuje na svátek Všech svatých připomínaný o den dříve, přičemž v anglosaské tradici předchází oběma těmto svátkům ještě oslava magické noci z 31. října na 1. listopadu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých – a právě předvečer svátku Všech svatých je onen známý Halloween, který se slaví v anglosaských zemích v relativně nezměněné podobě původní keltské oslavy.

V druhé půli 19. století zamířily za oceán kvůli Bachovu absolutismu a zesílenému rakouskému útlaku také tisíce českých emigrantů, kteří v korespondenci široce informovali své krajany o amerických zvycích. Tak nějak se už v té době dostaly do českého prostředí první zprávy o vyřezávaných dýňových „strašidlech“. Samotná dýně se už v té době hojně šířila do Evropy díky tomu, že byla mimořádně nenáročná na přepravní podmínky. Už v té době se tak vyřezávání dýní začalo měnit i v oblíbenou zábavu českých chlapců.

Zdroj: Miroslav Brouček

Podle knihy Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře autorky Evy Večerkové i čeští chasníci vyřezávali dýně do obličejové formy, dovnitř vkládali barevný papír a svíčku a používali je pro náhlé vystrašení, když je po setmění vystavili lidem za okno.

„Stará zábava či hra chlapců se objevuje v nové formě v dětských výstavách dýňových strašidel, tedy ve vyřezávání a zdobení velkých dýní a pak ve společné prezentaci takto vytvořených a rozsvícených dýňáků venku před školou,“ píše Večerková.

Zvyk zdobit dýně, vnímaný u nás často jen jako importovaná komerční móda posledních let, tak je ve skutečnosti v českém prostředí vlastně stejně starý jako návštěva hrobů zesnulých blízkých na Dušičky, spojená se zapalováním svíček na hrobech, jež je naopak brána jako tradiční součást českých oslav tohoto svátku.

Pochlubte se Rokycanskému deníku podzimní výzdobou. Fotografie či videa můžete zasílat na adresu: pavla.bockova@vlmedia.cz