Přípravě této, humorně laděné myslivecké akce předcházela pečlivá příprava sálu i bohaté tomboly, kterou na podporu této netradiční akce, kdy spojili své síly ochránci s myslivci, věnovalo několik spolků i jednotlivců. Ti tak dali jasně najevo svoji podporu oběma organizacím, které na Rokycansku úzce spolupracují. Je chvályhodné, že jednotlivé myslivecké spolky chápou i úlohu okresního subjektu jako důležitou součást a podporují jej nejen zvěřinou do tomboly, ale i pořádáním nejrůznějších kynologických akcí. I za to jim patří velký dík. Ale zpátky k plesu.

Zdroj: Jiří Knoflíček

Před osmou hodinou večerní se příjemně vytopený sál začal zaplňovat nejen samotnými myslivci, ale především nemysliveckou veřejností, což je zcela jistě dobrou zprávou pro pořádání podobných akcí. Nemyslivci se tak mohli přesvědčit o tom, že myslivost je nejen soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému, ale i významná spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Krátce po osmé hodině následovalo stylové zahájení loveckými fanfárami pěticí trubačů, kteří zahráli několik skladeb, které proložili mluveným slovem. Součástí zahájení byl nástup kynologů se svými čtyřnohými přáteli a sokolníků z rokycanského sokolnického střediska se svými dravci. Hned poté úvodní slovo přednesl předseda ZO ČSOP Rokycany Pavel Moulis a seznámil přítomné s organizačními pokyny ohledně průběhu tohoto slavnostního večera, na jejímž konci čekala přítomné bohatá tombola, kde byla zastoupena všechna spárkatá zvěř, která se na Rokycansku loví. Následovala hudba k tanci i poslechu v podání Roberta Jíši bandu, přičemž se v přestávkách představili kynologové a představili své pomocníky, stejně tak jako sokolníci se svými dravci.

Díky známým a skvěle provedeným hitům byl parket neustále v obležení. K mysliveckým plesům patří především zvěřinová tombola, která byla v letošním roce velice bohatá. K výhře byla připravena zvěř velká, což jistě přispělo k příjemně strávenému večeru, kde se potkala řada kamarádů, kteří se nejen příjemně bavili, ale i popovídali o problematice současné myslivosti. Tu čeká novela mysliveckého zákona a s ní i spojená úskalí této činnosti. Každopádně se myslivci snaží při přípravě této zákonné normy spolupracovat, aby nedošlo k zániku tohoto ušlechtilého koníčka, které sdružuje více než padesát tisíc lidí u nás.

Zdroj: Jiří Knoflíček

A co říci závěrem? Přátelská atmosféra, bohatá myslivecká tombola, kvalitní hudební produkce všech žánrů, příjemná obsluha restaurace i plný sál. To jsou všechno ukazatele, které dávají tušit, že se i příští rok sejdeme. Teď nás však čeká nejen starost o zvěř, ale i řada akcí. Budou to nejen zkoušky adeptů o první lovecký lístek, start nového kurzu, ale i řada kynologických i ochranářských akcí, na které Vás i Vaše přátele již nyní srdečně zveme.

Příspěvek do rubriky zaslal Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany. Děkujeme.

Pošlete nám pozvánky na plesy ve svém okolí anebo fotky a videa z plesů. Rádi je uveřejníme.