Je velmi obtížné „prokousat se“ Vrchlického obsáhlým dílem, tvořícím na osmdesát básnických sbírek, kolem padesáti divadelních her (asi nejznámější je jeho situační komedie Noc na Karlštejně), velké množství překladů i literárně- kritických studií a román Loutky. Bohužel, ke škodě věci, je dnes téměř zapomenut. Uvedl bych alespoň Vrchlického překlady tzv. prokletých básníků, které vyšly r.1877 pod názvem Poezie francouzská nové doby a dodal bych, že jeho překlady světové poezie obsahují takové autory jako byli Dante, Petrarca, Byron, Poe, Goethe, Schiller nebo Whitman.

Jmenoval se Emil Frída (pseudonym Vrchlický mu za gymnaziálních studií v Klatovech poradil jeho přítel Josef Thomayer). Dětství strávil v Ovčárech u Kolína u svého strýce kněze. Na gymnázium chodil nejprve ve Slaném, pak v Praze, ale dokončil ho až v Klatovech. Zde je možnost pro čtenáře, kteří se chtějí o Vrchlického studiích dozvědět více, odkázat na knihu Vratislava Čermáka, nazvanou Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického. V té době také začal psát svoje první verše Uvedl bych zde alespoň úryvek z básně Šumavo sbohem, s níž poprvé vystoupil na veřejnost jako básník.

Šumavo sbohem-/jaký povzdech známý se rtů mých či s borů vanul?

Teď loučit se mám s těmi, krajinami/ kde před lety mých tužeb koráb stanul.

Zde písní mojích vypučely květy,/ jež bojácně jsem dlouho v duši skrýval…“

Po maturitě krátce studoval bohosloví, aby poté přestoupil na filozofii. Roku 1875 přijal místo vychovatele u hraběte Montecucoliho-Laderchi a pobyl s ním rok v Itálii, která jej inspirovala k napsání četných veršů. Po návratu se stal tajemníkem Českého vysokého učení technického a v době své největší slávy působil jako profesor moderních literatur na pražské univerzitě. Dokonce byl jmenován členem rakousko -uherské panské sněmovny. Ale jak praví přísloví: „Světská sláva, polní tráva“. Zemřel 9.září 1912, téměř zapomenut a osamělý v domažlickém sanatoriu. Kdo však má trpělivost, objeví v jeho básnické tvorbě verše pozoruhodné prostoty a hloubky i nevšedního obrazového bohatství.