Dozvěděli se, že již v r. 1889 byl největší rozkvět Padrtě vlivem turistiky. Už tenkrát byly značeny turistické stezky, první na vrch Kočka. Už tenkrát byla na Padrti noclehárna a turistická chata. Dozvěděli se, jak se v milířích pálilo dřevěné uhlí. Dělníkům se říkalo uhlíři a už tenkrát pobírali císařskou penzi. Mohli se dočíst, že v r. 1660 byl zastřelen poslední medvěd a r. 1750 poslední vlk v Brdech. Návštěvníci mohli obdivovat historii Skořic, rod Boulů, rod Taubrů, staré reklamy, dozvěděli se něco z historie školy, farnosti a o rodácích.

Zápisy v kronice jsou velkou pochvalou. Také koncert mezzosopranistky Pavly Švestkové za klavírního doprovodu Jaromíra Klepáče v neděli 23. srpna pod názvem „Ke kořenům“, se líbil. Verše, které recitoval herec Jan Šťastný, připomínaly vzpomínky na dětství a rodný kraj. Bylo krásné slunečné počasí a oltáře jen zářily.

A jak jsem přišla na myšlenku tuto významnou akci uspořádat? V říjnu loňského roku mě oslovily ženy ze spolku ze Skořic, zda bych se otevření kostela ujala. Vzpomněla jsem si na tatínka a na babičku, jak jsme chodívali na návštěvu. Když vyjdete z lesa od Mirošova, hned na vás vykoukne kostel. Tenkrát mi připomínal zámek pro princeznu. Nebylo tedy co řešit. Byl to dobrý nápad.

Pobývat v kostele v této nelehké době - to bylo pohlazení po duši. Věřím, že nejen pro mě, zkrátka se to povedlo! Možná, že i datum 8.8.2020 značil úspěch.

Mimořádně byl letos skořický kostel sv.Václava otevřen ve dnech 29. srpna, 5. a 12.září.

8. srpna 2020 – při prvním otevření – přišlo 73 návštěvníků za 3 hodiny.

Chtěla bych tímto poděkovat kamarádce Janě a Renatě za pomoc při přípravě výstavy, dále pak Haně a Heleně za pomoc při otevírání kostela.

Děkuji také za návštěvu všem a mám velkou radost, že chvíle strávené s vámi v tak krásném svatostánku, byly velmi příjemné.

Přeji vám v této zvláštní, nelehké době hodně zdraví, opatrujte se a věřte - bude líp.

Marie Musilová, rozená Boulová

(po meči ze Skořic)