Maturitní zkouška prošla v posledních letech několika úpravami. Aktuálně se skládá ze státní části, kterou tvoří didaktické testy z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky zadávané a hodnocené centrálně, a profilové části, kterou si každá škola připravuje samostatně podle vlastního zaměření, očekávání a nároků. Do profilové části na gymnáziu patří slohová práce a ústní zkouška z českého jazyka i z cizích jazyků, testy ze dvou přírodovědných, technických nebo humanitních předmětů podle studentova výběru a obhajoba odborné maturitní práce.

Tvorba maturitní práce není na středních školách povinná ani obvyklá, v rokycanském gymnáziu však už má mnohaletou tradici. Žák musí samostatně zformulovat konkrétní badatelský úkol, navrhnout postup řešení a celý projekt zaznamenat do podoby odborné vědecké práce, kterou pak obhajuje před komisí. Získané dovednosti žáci ocení zejména při studiu na vysoké škole. Na střední odborné škole pak studenti musejí zvládnout ještě zkoušky praktické.

Netrpělivě očekávanou událostí letošního školního roku byly historicky první maturitní zkoušky studentů vzdělávacího oboru Inspirace a poznání v souvislostech. V tomto oboru probíhá výuka z velké části v angličtině a řídí se pravidly International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Žáci mají možnost zakončit studium buď standardní maturitní zkouškou, nebo mezinárodně uznávanou IB DP zkouškou. Tuto příležitost v letošním roce využilo pět studentů. Jan Zítek, zástupce ředitele školy pro IB DP, k tomu řekl: „Vzhledem k tomu, že IB zkoušky probíhaly na naší škole poprvé, byly náročné nejen pro žáky, ale i pro učitele. Administrace a průběh zkoušek byly zkontrolovány přímo na místě IB inspektorem. Všichni věříme, že pět letošních maturantů - průkopníků ve zkoušce uspěje a najde uplatnění na vysokých školách u nás i v zahraničí.“