Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008 - 2010, vysvěcena byla 24.7.2010 a od té doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tradičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský a český král, který nastoupil na trůn uprostřed 1.světové války  a vedle svatého Václava byl jako jediný český vládce povýšený ke cti oltáře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3.října 2004 papežem, dnes již svatým, Janem Pavlem II.

Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou "Zachovej nám Hospodine".

Po mši svaté si všichni poutníci mohli prohlédnout kopii královské koruny Karla Habsburského, která je umístěna na jeho hrobě na ostrově Madeira. Zde poslední český král žil s celou rodinou ve vyhnanství poslední část svého života a kde také zemřel velmi mladý ve věku 35 let na zápal plic.

Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě v přírodě u lesa s nádherným výhledem  na kopce Šumavy, a proto až pojedete okolo, neváhejte, zastavte se a zajděte se ke kapličce podívat.

Další mše svatá se zde bude konat na podzim v měsíci říjnu.

Za příspěvek děkujeme Martině Matějkové.