O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen jako oslava na paměť vypuknutí stávky chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do USA. V Českých zemích se Svátek práce – slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly na Střeleckém ostrově v Praze. V naší zemi byl právě v období socialismu 1. máj velmi populární, byly organizovány bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů strany. Účast zde byla povinná a jistě si mnoho z vás vzpomene na „fasování“ transparentů a mávátek na podpis.

V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace. Tradiční prvek oslav socialistického 1. máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy.

Jan Malířský