KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany, Diakonie ČCE – stř. Západní Čechy realizuje projekt financovaný z Nadace Komerční banky, a.s. – JISTOTA.
Projekt nese název Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi. Zaměřuje se na poskytování odborné pomoci seniorům a osobám ve věku blízkém v oblasti dluhové problematiky a oddlužení, případně s tím spojených potíží s bydlením, využitím sociálních dávek, rodinných vztahů či smluvních závazků.
Jednou z aktivit projektu bylo získání akreditace Ministerstva spravedlnosti k podávání insolvenčních návrhů. A to se povedlo – v prosinci 2019 nám byla udělena akreditace.
Co to znamená pro naše klienty?
Mohou u nás řešit dluhovou problematiku komplexně. S klientem (nejen seniorského věku) vždy děláme podrobné zmapování jeho finanční, sociální a rodinné situace, vypracováváme přehled příjmů a výdajů, zjišťujeme, o jaké pohledávky a dluhy se jedná a v jaké jsou výši. Až na základě podrobného sběru informací hledáme nejvhodnější řešení právě pro daného člověka. Pokud společně s klientem vyhodnotíme, že nejlepší variantou řešení bude oddlužení, jsme nyní schopni provést klienta celou fází oddlužení, od přípravy, podání návrhu až po provázení procesem oddlužení. Klient tak nemusí přecházet k jiným subjektům, vše získá u nás a to bezplatně.
Poradna pro občany v nesnázích sídlí v Rokycanech, v Plzni a v Klatovech. Poskytuje odborné sociální poradenství. Řídí se zásadou diskrétnosti, bezplatnosti, nestrannosti a nezávislosti.
Je vhodné se předem telefonicky objednat. V případě potřeby je možné klientův dotaz zodpovědět i písemně, mailem či telefonicky.
Podrobnější informace o jednotlivých pobočkách naleznete na: https://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/poradna-pro-obcany-v-nesnazich/kde-pusobime-a-nase-zarizeni/
V Rokycanech sídlí Poradna pro občany v nesnázích v ulici Svazu bojovníků za svobodu 68 (budova bývalého okresního úřadu).
Poradna má otevřeno tři dny v týdnu.
Pondělí: 8-12 13-15 pro objednané
Úterý: 10-12- 13-16 pro neobjednané
Středa: 8-12- 13-17 pro objednané.
Tel. 775 720 492, e-mail
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
Pokud tedy potřebujete poradit s dluhy nebo víte o někom, kdo dluhy řeší, můžete jej odkázat na naši poradnu.