Od 2. 10. museli žáci i učitelé na 2. stupni používat i ve třídách roušky, byl zakázán zpěv i tělesná výchova. Od středy 14. 10. byly školy uzavřeny úplně. Výuka se překlopila do vzdálené digitální podoby.

Po zkušenostech z minulého roku bylo všechno snazší. Škola stačila vybavit za peníze od MŠMT vyučující odpovídajícími technologiemi. Zakoupila notebooky, software pro distanční výuku, vizualizér, který dokáže přenášet na obrazovku to, co učitel píše nebo kreslí. Rokycanské školy byly zařazeny mezi několik málo škol v ČR, kde probíhal pilotní projekt firmy AV MEDIA k hybridní výuce. Ve třídě je instalována obrazovka, kamera, mikrofon, reproduktory a dění ve třídě je přenášeno on-line na počítače dětí doma, které se také mohou do výuky zapojit. Distanční výuka aktivizovala také různé webináře pro učitele. Žáci si mohli zapůjčit pro výuku školní tablety.

Všichni již ovládali komunikaci v Google učebně, kde je možno se setkávat na online hodinách, zasílat materiály, úkoly, kvízy, sdílet různá videa, prezentace, využívat další programy a hry k zatraktivnění výuky.

Přesto jsme byli velmi rádi, když se od 30. 11. otevřely školy pro 1. stupeň a 9. třídy, 2. stupeň pak nastoupil rotačně. Předvánoční doba, která je jinak naplněna návštěvami knihovny, výstav, divadel a různými projekty, byla o hodně chudší. Bez třídních besídek a vánočních koncertů nenastala ta pravá atmosféra očekávání nejkrásnějších zimních svátků.

Bohužel po prázdninách se školy otevřely jen pro 1. a 2. třídy, od 1. března zůstali doma všichni žáci. Čekala nás nejdelší uzávěra. Až od 12. 4. nastoupil 1. stupeň, od 3. května 2. stupeň rotačně. Teprve 17. května se plně obnovil provoz školy.

Takto dlouhá výuka bez osobní přítomnosti ve škole byla velmi náročná pro všechny – žáky, učitele, rodiče. Vyžadovala systematickou přípravu, rychlou orientaci v nových metodách práce, samostatnost. Někteří žáci ztráceli motivaci k učení. Problémem bylo i internetové připojení. „Paní učitelko, sekáte se mi.“, „Vypadává mi wifina.“, „Nemohla jsem zapnout mikrofon.“ „Jirko, jsi tam?“ – věty, které zaznívaly i několikrát za hodinu. Škola poskytovala žákům bez možnosti připojení materiály v tištěné podobě. Využívali jsme i individuální konzultace.

Proti těmto potížím byla hygienická pravidla, která jsme museli dodržovat po nástupu do školy, jen mírně obtěžující. Testování žáků i učitelů nejprve dvakrát a později jednou týdně probíhalo po zacvičení velmi rychle, horší bylo mluvení v rouškách a respirátorech.

Online proběhly také zápisy do 1. ročníku, byly naplněny 2 třídy. Letošní zájem o školní docházku na naší škole byl vysoký.

Z mnoha soutěží, kterých se školy účastní, proběhla pouze online okresní kola Olympiády v angličtině, v matematice a zeměpise. V obou soutěžích zvítězili naši žáci a postoupili do krajských kol. Pokračoval také mezinárodní projekt Děti na Zlaté stezce. Letos se jednalo o výtvarnou soutěž na téma Jan Lucemburský. Práce budou vystaveny v historickém parku v Bärnau. Doufáme, že žáci třídy 7.B, kteří se akce zúčastnili a pravidelně se on-line setkávali s žáky partnerské školy Sulzbach–Rosenberger, budou moci vycestovat na zahájení výstavy.

Naše škola se nově zapojila do projektu Erasmus, díky kterému budeme čerpat zkušenosti ve vzdělávání ze zahraničí a rozvineme spolupráci se zahraničními učiteli a kontakt mezi žáky.

To, že naše škola zvládla výuku v distančním období, potvrdila i Česká školní inspekce. Inspektoři navštívili během 3 dnů 25 on-line hodin a hodnotili velmi kladně organizaci výuky i kvalitu hodin.

Škola ZŠ TGM ukázala, že je pružným organismem, který se dokáže vypořádat i s velmi nepředvídatelnými a obtížnými situacemi. Museli jsme se všichni v rekordně krátké době přeorientovat na úplně jiný způsob výuky, naučit se spoustu nových věcí. Přesto se ukázalo, že vyučování ve třídě, osobní kontakt učitele se žáky a dětí navzájem je nenahraditelný. Tak snad příští rok!

Lukáš Rada