KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

L

HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2020"

XIV. bienále

 

Máte zajímavý námět a chuť psát?     Zapojte se do naší soutěže! 

Soutěž vyhlašuje dne 27.11.2019 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. 

Podmínky soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA. 

 Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, - na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc@mkc-horovice.cz - https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/

  Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)

Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech – viz stanovy soutěže.

  Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15.3.2020 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz - textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020" a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.

  Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. 

  Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.

 · XIV. bienále proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2020. V těchto dnech se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 25. dubna 2020 v sále Klubu Labe v Hořovicích.

 · Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a Města Hořovice.

 · Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.