Radničtí volili osvědčený scénář. Dopoledne bylo vyhrazené gurmánům při vepřových hodech. „Letošní ročník patřil Skotsku, takže mohutný průvod provázela dudácká kapela Blue Squadron Pipe Band,“ pochlubil se spolupracovník Jaroslav Kreisinger.

Zbirožského místostarostu Ludvíka Svobodu požádal odpoledne o městské klíče sličný myslivec. Vyklubala se z něho vedoucí muzea Dagmar Viletová a zavelela k okruhu městem s osmi zastávkami. Obdobně na tom byli Holoubkovští. „Ohlášeni jsme jen v šesti domech, ale proviant si vezeme celou trasu,“ usmívala se černě oděná skupina funebráků s Masopustem na márách.

To v Kamenném Újezdu to měli aktéři náročnější. Občerstvení bylo pro ně připravené ve třiceti staveních!

Tuto sobotu se pokračuje ve Svaťáku a Klabavě.