KDY:
KDE:
ZA KOLIK:

V Gymnáziu a SOŠ Rokycany se stejně jako v drtivé většině ostatních škol snažíme hledat a nalézat cesty, jak žákům efektivněji zpřístupnit události nedávné historie. Letošní třicáté výročí listopadových událostí 1989 bylo výzvou ověřit si, jak daleko jsme v hledání cest pokročili. A protože zastáváme názor, že každý člověk si nejlépe pamatuje to, co sám zažil, rozhodli jsme nabídnout našim žákům při odmítnutí veškeré formálnosti a okázalosti návrat o třicet let zpět.

A tak spolu s lektory organizace Post Bellum měla řada z nich možnost prožít nejisté a euforické dění před 30 lety ve čtyřhodinovém zážitkovém workshopu „Zítra celá země“.

Další se zapojili i do rozsáhlejšího projektu společnosti Post Bellum – „Příběhy našich sousedů“. Jejich úkolem bylo vyhledat ve svém okolí zajímavého pamětníka a zaznamenat jeho svědectví.

Pro zájemce o historické bádání vyhlásila škola literárně – historickou soutěž pod názvem „17.listopad 1989 v dějinách mého nejbližšího okolí“, jejímž cílem bylo zachytit a písemně zpracovat vzpomínky svých nejbližších jako unikátní autentická svědectví pamětníků na tehdejší události.

Výtvarníci se mohli při poslechu písně Ondřeje Hejmy realizovat ve výtvarné soutěži „Sametová“ a také se podíleli podle vlastní fantazie a zájmu na školní výstavě výtvarných prací.

V rámci exkurzí se někteří žáci zúčastnili programu Západočeského muzea v Plzni pod názvem „Svobodná generace“, jiní si v Praze prošli část trasy, kterou se ubíral před třiceti lety studentský průvod, v Letohrádku královny Anny pak zhlédli zajímavou výstavu „Pád železné opony“, další naše třída navštívila na pražském Václavské náměstí výstavu velkoformátových fotografií „Ve stínu normalizace“.

Už teď můžeme konstatovat, že návraty v čase splnily svůj účel. Závěrem alespoň citát z jedné z pětašedesáti prací, které se „sešly“ v literárně historické soutěži:

„Tak takhle prožívali 17. listopad 1989 moji nejbližší. Dalšími desítkami zajímavých příběhů budou v neděli zahlcené všechny televizní kanály. Některým to možná bude připadat otravné a úplně zbytečné, ale věřte tomu, že to zbytečné není. Já si myslím, že je důležité znát naši historii především proto, aby se už nikdy nemusela opakovat.“

Zaslal Pavel Vlach