Celá jídelna o velké přestávce praskala ve švech, a proto se studentský parlament rozhodl tuto akci zrealizovat příští rok v tělocvičně.

Nejvíce masek dorazilo ze sekundy, 1.B a 1.C.

Příspěvek do rubriky zaslala Monika Drechslerová. Děkujeme