Děti se učily základům bruslení již od prvního ročníku. Pod vedením učitelek snadno odbouraly první obavy z neznáma, pak se už s přehledem pohybovaly po ledové ploše a ve finále bruslily rychle a téměř bez pádů.

Jedenkrát měly možnost využít zamrzlý rybník na mlečické návsi a na velké ploše se pořádně vyřádit a zahrát si třeba i hokej.

Tato aktivita – bruslení – měla jasný cíl, a to naučit žáky novou dovednost a rozvíjet jejich celkovou fyzickou zdatnost. To se jistě povedlo. Základem úspěchu však je to, že bruslení žáky prostě baví.

Velké díky patří městu Zbiroh za umožnění využívat umělé kluziště.

Příspěvek do rubriky zaslala Jana Baláková. Děkujeme.