Na sněmu mají zákonní zástupci žáků možnost seznámit se s aktuálním děním ve škole a samozřejmě zde mohou vyjádřit své názory a připomínky. Sněm rodičů je také příležitostí přiblížit rodičům systémové změny, které probíhají v našem školství, a vysvětlit jim, jak je G+SOŠ uplatňuje v každodenní praxi.

Rodiče se tak stávají partnerem, který se aktivně zapojuje do diskuze o dalším směřování školy. Vedení školy na sněmu rodičů získává cennou zpětnou vazbu i náměty pro další práci. Při projednávání témat, která vyžadují vysvětlení širších souvislostí, jsou na sněm rodičů zváni odborníci ze specializovaných pracovišť, například z Krajského centra vzdělávání v Plzni.

Při posledním sněmu rodičů, který proběhl ve středu 10. dubna, se jednalo zejména o rozšíření školního poradenského pracoviště, které od května může nabídnout služby psychologa, kariérového poradce, metodika prevence i výchovného poradce.

Aktivní spolupráce a otevřená komunikace s rodiči je pro pedagogické pracovníky i vedení G+SOŠ důležitá a společným cílem je ji i nadále rozvíjet.

Příspěvek do rubriky zaslala Monika Drechslerová. Děkujeme.