Dalším sborem mimo Plzeňský kraj byli Hastrmánci z Břehů z okresu Přelouč v Pardubickém kraji. Z Plzeňského kraje přijela přípravka ze Švihova, Starého Klíčová, Meclova i Nebílov. A samozřejmě nechyběli ani domácí Soptíci. Celkem se na náměstí předvedla sedmdesátka dětí předškolního věku.

Hasičské přípravky mezi sebou nesoutěží, ale předvádějí, co všechno je jejich vedoucí naučili. Každé družstvo má svůj originální program. V historickém centru Domažlic byly v rámci programu k vidění ukázky hasičské práce, evakuace z hořícího domu, vyproštění osoby při automobilové nehodě, zásahy při živelných katastrofách a samozřejmě i klasický požární sport - požární útok a dráha 60 metrů s překážkami.  Pro širokou veřejnost i přítomné nejmenší hasiče pak byly připraveny statické i dynamické ukázky moderní hasičské techniky. 

Odpoledne bylo završeno tradičními oslavami svátku sv. Floriána. Městem prošel slavnostní průvod hasičů a následovala floriánská mše. 

Za příspěvek moc děkujeme Luboši Mlezivovi.