Zmíněný den byl organizován v rámci projektu, který měl za cíl přiblížit žákům a dětem svět moderních technologií a ukázat jim, jak mohou být kreativní a inovativní. Účastníci byli plně vybaveni nadšením a otevřeností k novým zážitkům. Během exkurze měli příležitost navštívit vědecké centrum, kde se seznámili s nejnovějšími trendy v oblasti vědy a techniky. Prozkoumali interaktivní expozice, které jim umožnily ponořit se do virtuálních světů, zkoumat a experimentovat s různými technologickými zařízeními.

Mladí badatelé se vzájemně podporovali při interaktivních aktivitách, kde týmová práce byla klíčovým prvkem pro dosažení úspěchu. Prostřednictvím spolupráce mohli lépe porozumět vědeckým konceptům a technologickým výzvám, které se jim dostaly do cesty.

Techmania zve na další vzdělávací výpravu Klubu nadaných a přemýšlivých dětí

Jednou z nejzajímavějších částí exkurze bylo také promítání filmu v planetáriu, který nesl název Za Slunce a ještě dál. Malí i větší diváci byli nadšeni možností nahlédnout do světa mimo naši sluneční soustavu.

Exkurzi do Techmania Science Center lze považovat za vzrušující a edukační zážitek, který obohatil školní i předškolní děti o nové poznatky a vzbudil jejich zájem o objevování nových oblastí. Tato aktivita v nich zanechala trvalý dojem a do školy se vrátily s novým pohledem na moderní svět vědy.

Techmania má klíčovou roli ve vzdělávacím procesu

Příspěvek do rubriky zaslala Jana Baláková. Děkujeme.