Současná křížová cesta byla vystavěna v roce 1883. Začíná u sousoší Piety nad hrází rybníka a končí u kaple na Kalvárii. Celkem se jedná o 14 kamenných sloupků, v jejichž hranolových kapličkách na dříku jsou vymalované obrázky.