KDY:
KDE: Kamenný Újezd
ZA KOLIK: dobrovolně

Gusta Vaňourek, Zdeněk Zimčík a Pavel Šmolík pod vedením Václavy Zimčíkové v sobotu 4.1. 2020 podpořili Tříkrálovou sbírku v Kamenném Újezdě. Skupinka tří koledníků procházela obcí, kde Tři Králové šířili poselství radosti a požehnání všem, které navštívili. Vybraný příspěvek podpoří charitní služby v Rokycanech.