Příspěvek do rubriky zaslala Hana Štorkánová. Děkujeme.