V klání koňmo se utká šest turnajníků a jako sedmý bude na dodržování regulí přímo na kolbišti dohlížet pan Bušek starší z Velhartic. 
Turnaj pro svého chotě pořádá královna Eliška Přemyslovna. Bude se tančit, zpívat a hlavně se budou lámat dřevce o štíty udatných jezdců.
Zatančí krásné dámy a přijedou muzikanti a orientální fakír!

Bude připraveno dobové tržiště, občerstvení a také hry pro děti. Turnaj se uskuteční s laskavou podporou Nadace 700 let města Plzně a ÚMO Plzeň 2 - Slovany. Stejně jako loni jsou jednotlivá vystoupení doprovodného programu oddělena od hlavního turnaje, diváci si tedy budou moci vybrat, zda se podívají na tance fraucimoru, jichž se možná zúčastní sám panovník s chotí, nebo na vystoupení fakíra.
A příznivci hudby mohou vyslechnout koncert oblíbených muzikantů. Představení začínají v 11, ve 14 a v 17.

Za příspěvek moc děkujeme Petru Merxbauerovi.